Östermalms högre läroanstalt för flickor

Östermalms högre läroanstalt för flickor:

1882-1910

SE/SSA/1378

Skolan stiftades 1882 under namnet Ladugårdslands (Östermalms) högre läroanstalt för flickor, men kallades i dagligt tal Schwartzska skolanefter en av skolans grundare, sedermera rektor, Eugène Schwartz. Skolan var inrymd i ett skolhus vid Kommendörsgatan 13, uppfört efter ritningar av arkitekt Carl Sandahl.

När skolan upphörde vårterminen1910 flyttade Lyceum för flickor in i byggnaden. Undervisningen var utformad efter fosterländska och kristna värderingar och målsättningen var att de kvinnliga eleverna skulle uppfostras till dugliga makor och mödrar.

Arkivet omfattande0,6 hm består av följande handlingar: årsredogörelser 1897-1910, betygskataloger 1882-1910, betygstabeller med betygskataloger vid studentexamensprov 1898-1910, elevmatriklar 1882-1898 samt studentskrivningar 1898-1910.

Uppdaterad