Överståthållarämbetet för polisärenden 3: Kriminalavdelningens femte roteln–Lösdrivvaravdelningen

1885-1952

SE/SSA/0023/02

Hos Kriminalavdelningens 5:e rotel handlades bl a ärenden rörande alkoholister och lösdrivare. I arkivet finns exempelvis Alkoholistdiarier 1916-1953 (serie C Ia), Dagböcker över lösdrivare 1887-1952 (D Ia) och Dagrullor över för fylleri häktade personer 1899-1922 (D Ic). Protokoll förekommer inte.

Uppdaterad