Överståthållarämbetet för polisärenden 4: Centralavdelningen

1875-1961

SE/SSA/0024

Centralavdelningens uppgift var i första hand att fullgöra sådan vakt- och ordningshållning som inte sköttes av polisdistriktens patruller, bland annat att upprätthålla ordning vid järnvägsstationer, teatrar och andra nöjesställen.

Arkivet innehåller t ex Rapportjournaler 1875-1960 (serie B Ia) och Personaldiarier 1887-1961.(C I). Ett antal olika handlingstyper har gallrats enligt Riksarkivets beslut nr 100 år 1964, men typexemplar har bevarats, exemelvis Journal över stulna motorfordon 1946-1949 (D I b).

Uppdaterad