Templet 303 Adolf Fredrik

SE/SSA/2665

Templarorden, föregångare till Nationaltemplarorden (NTO), bildades i USA 1883 och infördes i Sverige följande år. År 1970 skedde en sammanslagning av Sveriges största nykterhetsorganisationer, NTO och IOGT (International Organization of Good Templars) till IOGT-NTO. IOGT bildades i USA 1851 efter mönster av Frimurarorden.

IOGT-NTO:s stockholmsavdelnings arkiv består av ett stort antal nykterhetsloger och –tempel, däribland Templet 303 Adolf Fredrik. Föreningen som tillhörde Templarorden bildades 1889 och upphörde 1911. Dess arkiv omfattar 2 volymer innehållande protokoll 1899-1911, medlemsmatriklar 1896-1910, uppropslistor 1908-1911 och kassaböcker 1903-1911.

Uppdaterad