Topografikasamlingen

Topograficasamlingen:ca 1700-1900

SE/SSA/oförtecknat

Samlingen omfattar ca 5 meter och innehåller bl.a. ritningar och en volym med kopior av stockholmsbilder. Volymerna är alfabetiskt ordnade efter kvartersnamn.

Länk till samlingens kortregister 

Uppdaterad