Tysta skolan - yrkesskolan för hörselskadade

Tysta skolan - yrkesskolan för hörselskadade

SE/SSA/0737

1883-1963

Tysta skolan var en privatskola för dövstumma som grundades 1 april1860 av Jeanette (Jeanna) Berglind. Hon var släkt med Per Aron Borg, stiftare av Manillaskolan (se/ssa/0288), som länge var den enda dövskolan i Sverige. ”Tysta” syftade på den undervisningsmetod som användes, ”skriv-teckenmetoden”, där inga ljud förekom. Till en början tog skolan emot barn i 6-12-årsåldern.

När skolan bildades låg den vid Norrlandsgatan 33 och efter upprepade flyttningar till sist på Sköldungagatan 7 (1947-1971). Efter namnbyte 1958 kallades denYrkesskolan i Stockholm för hörselskadade. När skolan upphörde 1971 fortsatteStiftelsen Tysta Skolan(STS) sin verksamhet bestående i att förvalta befintliga medel och fördela avkastningen i form av stipendier och anslag till hörselskadade barn.

I Stockholms stadsarkiv förvaras protokoll 1883-1963, en elevs anteckningsböcker 1906, skolböcker från 1800-talet slut samt minnesskrift 1960. Elevhandlingar m.m. torde finnas kvar hos stiftelsen.

Uppdaterad