Unmans, Johan August, papper

Johan August Unmans papper 

1782-1913

SE/SSA/0734

Johan August Unman (1843-1913) var skattmästare i Samfundet S:t Erik1901-1912. I samlingen finns bl.a. anteckningar om kyrkor, kloster, kyrkogårdar, skolor.

Uppdaterad