Uppfostringsanstalten för gossar

Uppfostringsanstalten för gossar 

1852-1896

SE/SSA/1289:58

Stockholms stad övertog 1852 en avdelning inom Prins Carls uppfostringsinrättning för fattiga barnpå Tjärhovsgatan 12 för inrättande av en anstalt för vård och uppfostran avbrottsliga, svårhanterligaochvanvårdade pojkar i 10-16-årsåldern.Anstalten benämndes till 1870 Stockholms stads uppfostringsinrättning för vanvårdade barn, 1871-1889 Uppfostringsanstalten för värnlösa gossar och fr.o.m. 1890Stockholms stads uppfostringsanstalt för gossar. Den upphörde 1/11 1896 och ersattes av Skrubbasuppfostringsanstalt (se Skrubba skyddshem, se/ssa/1289:41).

Pojkarna togs ofta in på uppmaning och intyg från lärare och skolråd. Alla pojkar som kom till anstalten hade skolkat eller uteblivit från skolan av något skäl. Fattigdom eller sjukdom hos föräldrarna, inte sällan faderslöshet, utgjorde den sociala bakgrunden för de flesta. Anstalten hade plats för ca 90 pojkar och varje sovsal rymde 25-30 barn.

Förutom undervisning i vanliga skolämnen fick pojkarna lära sig skomakeri och skrädderi samt från 1873 trä- och metallarbeten.Dagarna var noggrant inrutadeför att förhindra det "förfall" som kunde uppstå vid för mycket fritid.Barnen hölls sysselsatta i mer än tio timmar/dag med avbrott endast för lunch och middag. En del pojkar utackorderadestill fosterhem, vanligtvis på landet.

Alla intagna hade beteckningen "vanartiga" i arkivets remisshandlingar 1859-1895. I arkivet ingårmatriklar 1852-1896, död- och begravningsböcker 1861-1870 m.m.

Uppdaterad