Vasastadens kommunala flickskola

SE/SSA/0797f

(1909-) 1939-1968

Den 1 juli1939 kommunaliserades och sammanslogs de privata flickskolornaÅhlinska skolan(se/ssa/0795), Wallinska skolan (se/ssa/0317) och Vasa högre flickskola(se/ssa/0261) till Vasastadens kommunala flickskola. En ny skolbyggnad uppfördes i kvarteret Flygmaskinen, Upplandsgatan 100 (numera Rödabergsskolan), efter ritningar av arkitekt Paul Hedqvist. Skolhuset invigdes 20/8 1953. Den kommunala flickskolan upphörde 30/6 1968.

I årsredogörelserna (serie B 1) förekommer information om verksamheten, skolans lärare, föreningar, byggnad, stipendier m.m. Skolans arkiv var hårt gallrat före leverans till Stadsarkivet, t.ex. saknas diarieförda handlingar helt 1960-1968 (serie F 1). Tiden 1939-1959 är dock intakt och innehåller utöver skrivelser även andra handlingstyper som avslutningsprogram och elevintyg. I arkivet ingår även tjänstgöringsbetyg 1909-1968 (B 2) som påbörjades i Wallinska skolan (se/ssa/0317).

Uppdaterad