Västertorps rektorsområde

SE/SSA/0319

1950-1975

Västertorps rektorsområde, till 1 juli1958 överlärardistrikt, existerade läsåren 1950/51-1974/75. Först omfattade skolan årskurs 1-6. Åren 1955/56-1960/61 fanns en realskolelinje och 1959/60-1961/62 enhetsskolans högstadium vid skolan. Enhetsskolan var en försöksform vid vissa skolor som ersattes av grundskolans högstadium h.t. 1962 då den obligatoriska 9-åriga grundskolan infördes i Stockholm.

Arkivet omfattar 4,5 meter handlingar och innehåller t.ex. betygskataloger 1950-1975, skolkataloger 1968-1975 och elevkort för födda 1937-1959.

Uppdaterad