Viktor Eks topografikasamling

Viktor Eks topografikasamling 

1600-talet-1800-talet (1978)

SE/SSA/1263

Viktor Ek (1890-1972) var sekreterare och valledare i Stockholm arbetarkommun 1919-1951, stadsfullmäktigeledamot för socialdemokraterna 1925-1952 och ordförande i Skönhetsrådet 1938-1961. Samlingen omfattar en volym vilken i huvudsak innehåller fastighetshandlingar och ritningar, bl.a. färglagda originalritningar över kvarter i Stockholm. Även Bokauktionskammarens kataloger 13/2, 16/2 och 20/2 1978 ingår.

Uppdaterad