Westins, Jacob, samlingar

Jacob Westins samlingar 

1300-t-1880

SE/SSA/0992A-C

Jacob Jacobsson Westin var född i Kungsholms församling den 4 maj 1810. Han avled på sin malmgård Mariedal på Kungsholmen den 13 oktober 1880. En månad före sin död, den 16 september 1880, vigdes han med Maria Sophia Pettersson i Solna församling.

I samband med vigseln legaliserades deras enda då levande dotter Hedvig Johanna Sophia. Garvareåldermannen Jacob Westin d.y. var känd som en av 1800-talets störste samlare och bibliofil. Han samlade böcker och handskrifter rörande Stockholms, men även hela Sveriges topografi och historia. Den stora samlingen av tryckt och otryckt material förvaras hos Uppsala universitets bibliotek.

Jacob Westins samling i Stockholms stadsarkiv består av tre delar: 1. Garveriets arkiv 1827-1858 (se/ssa/0992A), 2. Handlingar tillhörande familjen Westin 1781-1880 (se/ssa/0992B), 3. Jacob Westins handskrifts- och avskriftssamling 1300-tal-1860-tal (se/ssa/0992C).

Uppdaterad