Wrangels samling

Fredrik UlrikWrangels samling

1400-tal-1800-tal

SE/SSA/0751

Greve Fredrik Ulrik Wrangel (1853-1929) var protokollssekreterare i Riksmarskalämbetet 1898-1906, hovman 1901-1906, en av Samfundet S:t Eriks stiftare och dess ordförande 1904-1906, person- och kulturhistoriker m.m. Hans forskningsinsatser om Stockholms historia var banbrytande.

I Stockholms stadsarkiv förvaras Wrangels stockholmianasamling som innehåller register över gator, gränder, torg, yrken, tomt- och husägare samt anteckningar om enskilda personer och topografi.

I Wrangels rikt illustrade bok "Barndomsminnen från stad och land 1853-1870" (Stockholm 1924) återges många minnen från adelns och kungahusets liv.

Uppdaterad