Einar Forseth och skisserna till Gyllene salen

Filmen berättar om ett av de dokument som valts ut till Stadsarkivets utställning hösten 2015: Från pergament till Musse pigg – Stadsarkivets dolda skatter.   – Gyllene Salen i Stadshuset är ett av Stockholms vackraste rum. Få vet dock att det även glimrar av guld djupt nere i Stadsarkivets magasin i Kungsklippan.

Filmen om Einar Forseths skisser

Konstnären Einar Forseths guldskimrande skisser till Gyllene Salens mosaiker, har arkivarie Josabeth Leidi valt till  utställningen, "Från Pergament till Musse Pigg - Stadsarkivets dolda skatter".

Berättare: Josabeth Leidi
Produktion: Stockholms stadsarkiv 2015

Läs mer

Numera är hela arkivet och alla ritningar och skisser förtecknade. Läs mer om arkivet, se ritningar och sök fler uppgifter:

 Till artikel om Stadshusnämndens arkiv

Uppdaterad