Privilegiebrev från 1436

Ett av de äldsta och vackraste dokumenten I Stadsarkivet är 1436-års privilegiebrev för Stockholms stad - det berättar om när rikets herrar svek kungen Erik av Pommern men också om en tid då svenska språket alltmer tog över från latinet och tyskan.

Här berättar Stadsarkivets Erik Janemar om privilegiebrevet. Under hösten 2015 och våren 2016 visas dokumentet i original i Stadsarkivets läsesal.

Uppdaterad