Kartor

På Stadsarkivet finns flera fina Stockholmskartor till försäljning från olika årtal, ett spännande sätt att se stadens utveckling. Kartorna säljs endast i frågedisken och går inte att beställa över e-post.

1930 års Stockholmskarta

Utsnitt ur 1930 års karta

Karta över de centrala delarna av Stockholms stad 1930, utgiven av Generalstabens litografiska anstalt, reviderad av Stadsingenjörskontoret genom A.E. Påhlman och Nils Hanzon. Med inlagd förstoring av Gamla stan.

Kartan visar även planerade kvarter, exempelvis på Kungsholmen och södra Södermalm. Många planer kom inte att genomföras, exempelvis i Hornsberg, där man numera hittar stadsdelen Lindhagen.

Kartans mått: 70 x 69 cm.

Pris: 100 kronor

 

1885 års Stockholmskarta

Utsnitt ur Lundgrens Stockholmskarta från 1884

Kartan från 1885 av A. R. Lundgren visar äldre bebyggelse och gatusträckningar före namnrevisionen 1885. Den innehåller också planer king nya raka kvarter, torg och avenyer enligt den kontinentalt inspirerade planen somkom att ge upphov till Karlaplan, Ringvägen och Narvavägen. Hus i sten och trä visas i olika färger, gamla och nya kvarter med olika stilsort.

Kartans mått: 77 x 70 cm. (Denna karta finns även med måtten 109 x 97 cm). 

Pris: 100 kronor

 

1733 års Stockholmskarta

Utsnitt ur Tilleus Stockholmkarta från 1733

Stadsingenjör Petrus Tillaeus karta över Stockholm innanför tullarna, färdigställd 1731 och utgiven i koppargravyr 1733. För kvarter och byggnader finns detaljerade listor runt kartan. Kartans mått: 70 x 57 cm.

Pris: 100 kronor

 

Se fler kartor på webbplatsen

Uppdaterad