Ditt besök

I läsesalen har du fri tillgång till arkiven och datorerna.

Om du besöker Stadsarkivet för första gången rekommenderar vi att du tar kontakt med personalen vid frågedisken som gärna hjälper dig tillrätta. Du får hjälp med att hitta rätt i arkiven och beställa fram handlingar. I lokalerna finns det ett öppet wifi-nätverk.

Arkiven

På Stadsarkivet kan du få fram borttappade betyg, uppgifter ur folkbokföring,  bygglovsritningar och mycket annat. Här finns omfattande information om Stockholms historia bland annat Stockholms tänkeböcker från 1474 till 1660. Här kan du beställa fram och läsa domar från Stockholms rådhusrätt eller rullor över fångar intagna på Långholmen. Du kan titta på äldre bygglovsritningar och planer över parker och naturligtvis allt annat som rör släktforskning, mantalslängder, dopböcker och bouppteckningar. De arkivhandlingar du vill se tas fram inom 30 minuter.

Här finns Stockholms äldsta privilegiebrev från 1436. Det finns också ett stort antal så kallade enskilda arkiv från organisationer, frikyrkor, idrottsföreningar, företag och privatpersoner och mycket, mycket annat.

Beställ fram från depåerna i Frihamnen eller Bromma

Handlingar som förvaras i depåerna i Frihamnen eller Bromma måste beställas i förväg. Du beställer i läsesalen senast tisdag klockan 16 eller via e-post senast tisdag klockan 9 för att handlingarna skall finnas tillgängliga torsdag samma vecka. För att underlätta beställningen bör du ange seriesignum och volymnummer. Den informationen kan du hitta i NAD. Du beställer maximalt 10 volymer från depåerna i Frihamnen och Bromma. Du kan beställa dem genom att skicka epost till stadsarkivet@stockholm.se.

Arkiv och register on-line

På Stadsarkivet finns arkiven från Stockholms stad och län och i läsesalens datorer finns också Riksarkivets och Arkiv Digitals arkivdatabaser för hela landet. Det finns också en rad andra program och applikationer som är relevanta för arkivforskare.

Biblioteket

Stadsarkivets bibliotek är ett forsknings- och specialbibliotek med över 130 000 boktitlar och drygt 70 tidskrifter. Här kan du läsa böcker och tidskrifter på plats eller ta kopia på de sidor du vill ta med och läsa hemma. En del av litteraturen finns att låna direkt i läsesalen men merparten finns i magasinen och går att beställa fram. De senaste tidskrifterna finns i tidsskrifthyllan och äldre nummer går oftast att beställa fram till läsesalen.

Läs mer om biblioteket och sök i bibliotekskatalogen

Uppdaterad