Forska i läsesalarna

Arkivvolymer plockas fram av personal på Stadsarkivet, fotograf Stephanie Wiegner
Handlingar som beställts fram till läsesalen hämtas i magasinen.  Foto: Stephanie Wiegner (CC BY)

Läsesalar och frågedisk

Det finns två läsesalar på entréplanet. I den inre läsesalen lämnas handlingar ut till numrerade bord. I den öppna läsesalen närmast entrén finns datorer med sökhjälpmedel. Vänd dig till arkivarierna i frågedisken om du vill ha hjälp.

Beställ fram

Du beställer fram handlingar och biblioteksböcker från magasinen till borden i inre läsesalen. Fem volymer åt gången kan du beställa. I regel får du fram handlingarna inom 30 minuter.  Arkivhandlingar som förvaras i magasinen i Kungsklippan kan inte förbeställas utan beställs fram på plats.

OBS! Framtagningens rutiner påverkas under sommaren maj-augusti 2018 på grund av ombyggnationer, se mer info under Öppettider

Läs mer om hur du hittar arkiv och beställer fram handlingar till läsesalen

Länk till söksida för arkiv på Stadsarkivet

Länk till sida om Stadsarkivets bibliotek

Beställ fram från depåerna i Frihamnen eller Bromma

Handlingar som förvaras i depåerna i Frihamnen eller Bromma måste beställas i förväg. Du beställer i läsesalen senast tisdag klockan 18 eller via e-post senast tisdag klockan 9 för att handlingarna skall finnas tillgängliga torsdag samma vecka. För att underlätta beställningen bör du ange seriesignum och volymnummer. Den informationen kan du hitta i NAD.

Maximalt 10 volymer

Du beställer maximalt 10 volymer från depåerna i Frihamnen och Bromma.  Du kan beställa dem genom att skicka epost till stadsarkivet@stockholm.se.

Sekretess

En del handlingar lämnas ut först efter sekretessprövning.

Här kan du läsa om sekretessprövning på Stadsarkivet

En del material behöver sekretessprövas innan det lämnas ut och därför kan det ta lite tid att få fram det.

Läsesalen för kartor och ritningar

Flytten av kart- och ritningsarkivet till Liljeholmen årsskiftet 2018/2019 kommer att begränsa tillgängligheten till läsesalen för kartor och ritningar. Från och med 2 oktober till 11 december gäller nya öppettider för kart- och ritningsarkivet. Då kommer det vara öppet mellan klockan 10-18 på tisdagar med framtagning mellan klockan 10-12 och klockan 13-16. I och med flytten så kommer kartorna att tas upp till läsesalen på entréplan. En rekommendation är att fortfarande kontakta Stadsarkivet innan ditt besök för smidigare service.

Maila till: stadsarkivet@stockholm.se för att anmäla ditt besök.

Därefter har kart- och ritningsarkivet stängt till och med i mitten av januari på grund av flytten till nya lokaler på Liljeholmskajen.

Här pågår ordnings- och föreckningsarbete i kart- och ritningsarkivet

Uppdaterad