Öppettider

Måndag–onsdag 

Läsesalarna på entréplanet är öppna klockan 10–18. Du kan beställa fram handlingar till klockan 17.

Torsdag

Läsesalarna på entréplanet är öppna klockan 10–20. Du kan beställa fram handlingar till klockan 19.

Fredag

Läsesalarna på entréplanet är öppna klockan 10–15. Du kan beställa fram handlingar till klockan 14. Observera att fredagen den 2 november är läsesalarna öppna klockan 10-14 och du kan beställa fram handlingar till klockan 13.  

Tisdagar för att beställa fram kartor och ritningar

Fram till den 11 december har vi öppet mellan klockan 10 och 18 på tisdagar med framtagning mellan klockan 10 och 12 och klockan 13 och 16.

En rekommendation är att kontakta Stadsarkivet innan ditt besök för smidigare service. Mejla oss på: stadsarkivet@stockholm.se för att anmäla ditt besök.

Begränsad tillgänglighet 12 december - 31 januari

Från och med den 12 december till och med den 31 januari kommer Stadsarkivets kart- och ritningsarkiv att flyttas till nya lokaler vid Liljeholmskajen. Vi har begränsad tillgänglighet till materialet under den här perioden och därför kommer ditt ärende ta längre tid.

Läs mer om Stadsarkivets nya byggnadshistoriska center vid Liljeholmskajen. 

Letar du efter bygglovsritningar?

Ritningarna finns tillgängliga digitalt. Mellan åren 1713-1874 via Stadsarkivets webbplats och från 1875 och framåt via Stadsbyggnadskontorets bygg- och plantjänst.

Material som inte finns tillgängligt digitalt

Om du under perioden 12 december till 31 januari har brådskande frågor som rör kart- och ritningsmaterial mejla oss på: stadsarkivet@stockholm.se

Arkivlördagar

En gång i månaden är det Arkivlördag med föreläsningar i spännande ämnen. Läsesalen är också öppen 10–15 med framtagning av arkivhandlingar till klockan 14. Datum för höstens Arkivlördagar är 1 september, 6 oktober, 10 november och 1 december.

Avvikande öppettider

Onsdagen den 5 december stänger vi klockan 14. Du kan beställa fram handlingar till klockan 13.

Helgdagar är Stadsarkivet stängt.

Uppdaterad