Frimurarbarnhuset i Stockholm

Frimurarbarnhuset i Stockholm: 1753-1962 SE/SSA/0816

Frimurarbarnhuset inledde sin verksamhet 1753 och höll under några år till i hyrda lokaler på Östermalm. 1867 flyttade verksamheten från Klara till Kristineberg. År 1930 flyttade barnhuset till Blackeberg där det lades ned efter 10 år. Frimurarbarnhuset drev en egen skola som startade i slutet av 1750-talet. Runt sekelskiftet, 1900, fick barn fr.o.m. 4:e klass undervisning i Kungsholmens folkskola. Efter flytten till Blackeberg gick barnhusbarnen först i Bromma kyrkskola, sedan i Norra Ängby skola.

Frimurarbarnhusets arkiv efterfrågas ofta av släktforskare och akademiska forskare och naturligtvis av personer som själva har varit barnhusbarn. I arkivet förekommer flera olika slags register över intagna barn från ca 1755 och framåt, handlingar rörande barnen och deras levnadsomständigheter, handlingar rörande Frimurarbarnhusets skola, personalrullor, korrespondens m.m. Den mest omfattande arkivserien utgörs av ansökningar om intagning i barnhuset 1808-1937. Originalritningar förvaras hos Stadsarkivets kart- och ritningssektion under beteckningen Ny Samling (NS 9).

Se även Föreningen Frimurarbarnen

Uppdaterad