Pastorns gossar

1903-1912SE/SSA/0913A

Pastorns gossar bildades av Sofia församlings förste kyrkoherde Ernst av Klefbeck. Föreningen var verksam 1899-1912 och drev en sim- och idrottsklubb. Sim- och idrottsklubben bytte 1912 namn till SOIK Hellas. Handlingar ingår i SOIK Hellas arkiv, t.ex. liggare 1903-1908 (D:1) och handlingar till en utställning, bl.a. bilder, trycksaker och program fr.o.m. 1907 (F I).

Pastorns Gossars klubbtävling 1912, stafett 400 m. Kalle Lindblom, klubbens stora fixstjärna vid denna tid, lämnar stafettpinnen till klubbkamraten S. Levin. Källa: SE/SSA/0913A, SoIK Hellas, F1:1.

Uppdaterad