Små skrifter till hjälp i arkivforskningen

Bild på tryckta småskrifter, Stockholms stadsarkiv
Små skrifter i arkivforskningen

Du kan hämta arkivguider här om du är särskilt intressad för politiken i Stockholm, kommunala nämnder och styrelser 1863-1996, eller om du vill veta mer om konsekvenser för arkivbildningen i stadens omorganisation. Även idrottsarkiven på Stadsarkivet har en egen giude som du kan hämta. De säljs även för 20 kr styck i frågedisken på Kungsklippan 6.

Partierna i Stadshuset

I den här boken står det politiska partiväsendet i centrum. Fokus är på den moderna partistruktur som etablerades i Stockholms stadshus efter 1945. Kunskap om de politiska partierna i Stockholm finns idag på många olika håll. För den som forskar kan det ibland vara svårt att veta var informationen finns. Det vill vi med denna bok ändra på.

Hämta som pdf

Arkiv och Omorganisation

Rapport från Stockholms stadsomorganisation 1997. Småskrifter utgivna av Stockholms stadsarkiv, 1998, Hedberg, Betts, Mark, Klett, Smedberg och Jordell

Hämta som pdf

Beslut på hög nivå

Sammanställning av arkiv från kommunala nämnder och styrelser i Stockholm 1863-1996, Marianne Betts

Hämta som pdf

Var bollen rund ...?

En guide till idrottens källmaterial i Stockholms stadsarkiv, 1998, Peeter Mark och Leif Ytergren

Hämta som pdf

Uppdaterad