Fångar på Centralfängelset Långholmen 1810-1843

Sök

Sök efter fångar på Centalfängelset Långholmen 1810- 1843

Om registret

En särskild sökingång till handlingarna i arkivet har registrerats. Serien "Verkställda utslag" börjar 1810. Här finns registrerat namn och fångnummer och ett eve ntuelltutdrag av domen från den domstol där fången dömdes, Kungl Majts utslag, fångtransportsedlar m.m.

Eftersom arkivet saknar stamrullorför tiden före 1847 kan detta register visa att personen har suttit en tid på Långholmen.

Tips

Registret hänvisar till volym och nummer där den dömdes handlingar finns. Dessa kan beställas fram i läsesalen.

I arkivet finns andra sökingångar till de handlingar som rör de intagna. Dessa kan du beställa fram i läsesalen:

  • Register till stamrullor över straffångar (D III ac)
  • Register till fotografirullor (D III lc)
  • Register till kyrkoböckerna (D III cb)

Kronohäktet Långholmen och Långholmens kroppssjukhus som också hörde till fängelseanläggningen har egna arkiv. Sekretess gäller för kriminalvårdens handlingar i 50 år. Sjukjournaler, kyrkoböcker mm som hör till fängelsearkiven gäller 70 års sekretess.

Läs artikel om arkivet

Läs mer om arkiven i NAD

Uppdaterad