Dödsbevis

Bild på A Stindbergs dödbevis, Hälsovårsnämndens dödbevis, Stockholms stadsarkiv
Detalj av August Strindbergs dödsbevis ur Första Stadsläkarens arkiv

För åren 1878 till 1926 har dödsbevis i Stockholm registrerats. Vissa församlingar finns inte med i registret: Adolf Fredrik, Hedvig Eleonora samt Engelbrekt och Johannes församlingar.

Sök

Länk till Hälsovårdsnämndens dödsbevis 1878-1926

Om registret

Uppgifterna in registret är hämtade från dödsbevis. Dödsbevisen finns i en särskild serie i Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnds arkiv, Miljö- och hälsoskyddsnämnden (Sundhetsnämnden; Hälsovårdsnämnden, Miljö- och hälsovårdsnämnden). Arkivets beteckning är 0561/01 och serien är E 2. Registret omfattar endast en del av Stockholm och endast åren 1878-1926.

Det finns en stor variation i hur dödsorsaker har noterats. På dödsbevisen förekommer dödsorsaker på svenska eller latin, med eller utan förkortningar. Uppgifterna är registrerade så som det står, utan standardisering av namn eller dödsorsaker.

Tips

Om personen du söker inte finns i registret kan du söka i församlingarnas dödböcker, där finns ofta dödsorsakerna noterade.

Uppdaterad