Arkiv på Stadsarkivet

På Stadsarkivet finns över 8 mil handlingar i mer än 5 500 arkiv. De flesta handlingarna kan man beställa fram och läsa i Stadsarkivets läsesal. I beståndsregistret finns förtecknat alla arkiv som finns på Stadsarkivet, i Nationell arkivdatabas finns den detaljerade arkivbeskrivningen. E-arkiv är det moderna arkivet där allt mer av Stockholms digitala arkiv förvaras.

Beståndsregister

Sök i Stadsarkivets beståndsregister

Av uppgifterna i registret framgår att arkivet finns på Stadsarkivet och var det förvaras. För att betälla fram volymer/handlingar nåste du veta vilka år, serier, eller volymer du vill läsa. Dessa uppgifter finns i Nationell Arkivdatabas eller i arkivförteckningen i Stadsarkivets läsesal.

Nationell arkivdatabas

Länk till Nationell Arkivdatabas

e-Arkiv

E-arkiv Stockholm är stadens centrala digitala arkiv. På e-arkivets webbplats söker du bland digitala handlingar som kommer från stadens förvaltningar, bolag och stiftelser.

Till e-arkiv

Läs mer

Länk till handledning

Läs mer om hur du beställer fram till läsesalen

Arkiv som förvaras i Frihamnen eller i depån i Bromma

Arkiv som förvaras i Frihamnen eller i Bromma lämnas också ut i läsesalen på Kungsklippan 6, men kan ta upp till 5 arbetsdagar att få fram.

Register på webbplatsen

Register här på webbplatsen finns här för att underlätta för forskaren att hitta till rätt arkiv eller till uppgifter i en serie, en volym eller i en handling.

Länk till A–Ö alla register på webbplatsen

 

Uppdaterad