Barnhemsarkiv

Barnhemsarkiv

På Stadsarkivet finns det finns omkring 150 arkiv som har med barnhus eller barnhem att göra. Personforskning leder ofta till barnhusarkiven, t ex Allmänna barnhuset och Frimurarebarnhuset. I detta register finns uppgifter om barnhemsarkiven på Stadsarkivet.

Länk till söksida för barnhemsarkiv

Uppdaterad