Skepparexamen vid Sjöbefälsskolan i Stockholm

Skepparexamen eller kustskepparintyg utfärdas efter en utbildning samt prövning i bland annat navigation. Intygshavaren har rätt att framföra ett fritidsskepp som är längre än 12 meter.

Sök

Sök i Stadsarkivets register till skepparexamen för perioden 1964-12-21 till 1985-07-01

Före 1985-10-01 utfärdade Sjöbefälsskolan i Stockholm skepparexamen/kustskepparintyg i Stockholms län. Dessa förvaras på Stadsarkivet.

Intyg

Om du behöver ett intyg, använd uppgifterna i registret för att beställa kopia på examen t.ex.

  • Volymnr: B IV D:9
  • Examen: 19700525
  • Efternamn: Brandemark
  • Förnamn: Bengt Olf
  • Födelsedatum: 19500101
  • Födelseort: Gävle

Beställintyg via mail: stadsarkivet@stockholm.se

Om du vill ha ett formellt intyg skall du skicka svaret du får från oss till Nämnden för båtlivsutbildning (NFB).

Efter 1985-10-01

Om du tagit examen efter 1985-10-01 vänd dig till Nämnden för båtlivsutbildning (NFB) som utfärdar skepparexamen / kustskepparintyg i Stockholms län.

Uppdaterad