Nationell arkivdatabas och Arkivregister Stockholms län (ASL)

I Nationell arkivdatabas, NAD, finns arkivförteckningar från Riksarkivet, Krigsarkivet, landsarkiven och Stockholms stadsarkiv. I Arkivregister Stockholms län, ASL, kan du söka information i arkiv med anknytning till Stockholms län.

Sök i NAD

Sök i Nationell Arkivdatabas

Inloggning

För att komma åt digitaliserat material i NAD krävs normalt att du har ett konto  och är inloggad till Riksarkivets digitala forskarsal, SVAR. När du använder datorerna i Stadsarkivets läsesal loggas du in till SVAR utan eget konto.

Tips

I läsesalen har du också tillgång till andra digitala tjänster, t. ex. Arkivdigital.

Sök i ASL

Till Arkivregister Stockholms län

Uppdaterad