1700-talets tryckfrihetsrevolution

Öppettid
3 sep 11:00–14:00

Arkivlördag

Pris
Fritt inträde

Begränsat med platser. Ingen föranmälan.

Plats
Stadsarkivet

Kungsklippan 6

Det förbjudna och det fria ordet. Hör om när Sverige blev först i världen med att införa tryckfriheten i grundlagen. Ta del av en, två eller hela tre spännande föreläsningar!

Kl. 11 Den svenska tryckfriheten 250 år. Historikern Jonas Nordin från Kungliga biblioteket om tryckfrihetsförordningen 1766 och dess arv i dagens Sverige.

Kl. 12 Fria eller fälla? Stadsarkivets Mats Hayen läser ur texter som friades eller fälldes i tryckfrihetsmål av domstolarna under 1700-talet.

Kl. 13 Boktryckarna Elsa och Henric Fougt och tryckfriheten. Historikern Anna-Maria Rimm om Sveriges mest betydelsefulla boktryckeri under slutet av 1700-talet.

Elsa Fougt (1744-1826) drev under en lång tid det Kongl. Tryckeriet, det tryckeri som ansvarade för Sveriges officiella tryck, men hon verkade dessutom som förläggare, bokhandlare, stilgjutare, bokimportör samt redaktör för tidningen Stockholms Weckoblad. Okänd konstnär. Kungliga Biblioteket.