När företagandet blev fritt

Johan August Gripenstedt, en av de drivande bakom näringsfriheten, och Lars Montén, entreprenör som verkade under det för företagandet så omvälvande 1800-talet.
Öppettid
Lör 4 feb 12.00-14.00

Arkivlördag (Stadsarkivet öppet 10-15)

Pris
Fritt inträde

Begränsat med platser. Ingen föranmälan.

Plats
Stadsarkivet

Kungsklippan 6

Hur var det att vara företagare under 1800-talet? Sverige fick näringsfrihet 1864, innan dess fick gemene man inte ens starta företag. Men drivna entreprenörer har alltid funnit vägar framåt, då precis som nu.

Kl. 12 Entreprenören och såpfabrikören Lars Montén (1785-1872) var en pionjär inom den kemisk-tekniska industrin. Riccard Montén berättar utifrån sin biografi.

Kl. 13 Från skråväsende till modernt näringsliv. Anders Houltz från Centrum för Näringslivhistoria skildrar den politiska kampen för ett friare näringsliv.

I samarbete med Centrum för Näringslivshistoria.