Mirakler i medeltidens Stockholm

Öppettid
Onsdag 1 mars kl. 13.00-13.45

Onsdagshistorier

Pris
Fritt inträde

Begränsat med platser (max 150). Ingen föranmälan.

Plats
Stadsarkivet

Kungsklippan 6

När folk bad vid altartavlan Helga Lösen i Svartbrödraklostret hände fantastiska saker! Hör mer om vad de medeltida stockholmarna önskade sig, genom broder Gregorius nedtecknade mirakelberättelser. Tina Rodhe, Stadsmuseet.

Föreläsningen är en del av serien Onsdagshistorier – ett samarbete mellan Stadsarkivet och Stockholms universitet.

Trots att altartavlan Helga lösen inte finns kvar idag vet vi hur den såg ut genom en avbildning i klostrets sigill. Stockholms stadsmuseum.