Tranströmer – en historia om namnbyten

Nils Oscar Pettersson byter namn till Tranströmer 1920. Ur Släktnamnsdiarierna i arkivet efter Överståhållareämbetes första kansliavdelning.
Öppettid
Ons 8 mars kl. 13.00-13.45

Onsdagshistorier

Pris
Fritt inträde

Begränsat med platser (max 150 personer). Ingen föranmälan.

Plats
Stadsarkivet

Kungsklippan 6

Var fick Tomas Tranströmer sitt namn ifrån? Följ namnet Tranströmers tillkomsthistoria i kyrkoarkiv, genom barnhems- och fosterhemsplaceringar. Hur hittar man namnbyten i arkiven? Christopher Vainesworth, Stadsarkivet.

Föreläsningen är en del av serien Onsdagshistorier – ett samarbete mellan Stadsarkivet och Stockholms universitet.