Släktforskningens dag

Några av medlemmarna i familjen Asarnoj, boendes på Kocksgatan 26 år 1918. Överståthållarämbetet. Stadsarkivet.
Öppettid
Lör 18 mars kl. 10–15

Arkivlördag

Pris
Fritt inträde

Begränsat med platser. Ingen föranmälan.

Plats
Stadsarkivet

Kungsklippan 6

I en extra välbemannad läsesal står vi redo att besvara dina släktforskningsfrågor! Under dagen ges även kortare introduktioner till viktiga källor för släktforskning.

Dagens program

Rotemannen

Klockan 10.20 

Rotemannen är ett arkiv över Stockholms befolkning mellan åren 1878-1926, den kommunala folkbokföringsinstitutionen. Böckerna med all information har sedan gjorts till en databas – rotemansarkivet. Man hittar släktingar och personer som varit bosatta i Stockholm under den här tiden, och på ett enkelt sätt kan du hitta deras flyttningar och relationer framåt och bakåt i tiden.

Här hittar du mer information om Rotemansarkivet

Allmänna Barnhuset

Klockan 11.00

En kort föreläsning om det Allmänna Barnhuset. Det fungerade som en typ av barnhem i Stockholm och deras uppgift var att utackordera barn i Stockholm. Under den korta föreläsningen får du veta hur du kan söka i det digitaliserade registret.

Här hittar du mer information om Allmänna Barnhuset

Kartor och ritningar

Klockan 11.40

Få reda på vilka kartor och ritningar som finns förvarade på Stadsarkivet och hur du genom några digitaliserade sökvägar kan hitta dem.

Kyrkoarkiv

Klockan 12.20

I kyrkoarkivet hittar du information om allt från födslar, vigslar, när folk flyttade in och ut ur församlingarna och när folk dog. Kyrkoarkiven är basen i släktforskningen.

Paleografi (handskrift)

Klockan 13.00

 En introduktion till hur man tolkar handskrift som förekommer i handlingar och arkivmaterial. En ökad förståelse för handskrift och paleografi kan vara till hjälp när du som släktforskare handskas med äldre material och är i behov av att tolka ord eller sammanhang som ibland är skrivet med ett äldre språkbruk.

Digitala stadsmuseet

Klockan 13.40

Digitala stadsmuseet växer ständigt i och med att nytt material från Stadsmuseets samlingar läggs in. Här finns i dagsläget över 124000 poster med bland annat fotografier, inventeringar och dokument rörande Stockholm, vilka är tillgängliga för alla med en dator. Här finns mycket intressant, inte bara för de som forskar, utan för alla med ett intresse för staden, kvarteret, huset eller för människorna. Under föredraget ges exempel på hur du kan använda verktyget för att finna specifikt material  rörande din släktforskning.

Länk till Digitala Stadsmuseet

Mantalslängder

Klockan 14.20

Mantalslängder är väldigt vanliga att använda när man släktforskar i Stockholm och det beror mycket på att kyrkoarkiven är bristfälliga i Stockholms stad. Det finns mycket personregister som är bra, mantalslängderna visar vilka som bodde i en fastighet vid ett specifikt år.

Här hittar du mer information om mantalslängder