Med neutral flagg på 1700-talet

Öppettid
Onsdag 5 apr kl. 13.00-13.45

Onsdagshistorier

Pris
Fritt inträde

Begränsat med platser (max 150 personer). Ingen föranmälan.

Plats
Stadsarkivet

Kungsklippan 6

Sveriges neutralitet har en äldre historia än vi tror. Under neutral flagg blomstrade svensk 1700-talssjöfart på Medelhavet och Atlanten. Neutraliteten var, som idag, kontroversiell – men av andra orsaker. Leos Müller, Stockholms universitet.

Föreläsningen är en del av serien Onsdagshistorier – ett samarbete mellan Stadsarkivet och Stockholms universitet.

Mannen i nattskjortan, eller det förödmjukade högmodet. Holländsk gravyr från 1780. Gravyren visar en man (1) i nattskjorta som representerar England. De som attackerar honom är länderna i det första väpnade neutralitetsförbundet 1780-1783. Ryssland (3) slår England i huvudet, Danmark och Sverige (4 och 5) håller honom i armarna, Holland (6) slår Englands fötter i bojor och Frankrike (7) sätter en narrmössa på hans huvud. USA (2) går iväg med kläder och en börs (handelsvinster). Vid sidan (8) ser vi fler avtacklade kaparfartyg och (9) handelsfartyg i full fart.