Föreningsliv i förändring – hur påverkar det våra framtida arkiv?

Öppettid
Tisdag 25 april kl. 14-17

FSL seminarium

Pris
Fritt inträde

Anmälan görs till kansliet: info@foreningsarkiven.a.se

Plats
Stadsarkivet

Kungsklippan 6

1900-talets folkrörelser är på väg att ändra karaktär. Vad är en folkrörelse idag? Nya medier ger möjlighet till nya vägar för kommunikation. Det påverkar i hög grad hur handlingar bevaras och viljan att bidra till arkiven. Hur kan 2000-talets facebookorienterade och snapchattande föreningsliv resultera i en hopsamlad och bevarad dokumentation, hur kan de traditionella föreningarna fånga upp det nya medielandskapet, vad kan vi lära av varandra?

Program och innehåll för FSL:s seminarium

- Marta Reuter, statsvetare, inleder med en inblick i det civila samhället avseende ideella föreningars förutsättningar

- Sex föreningar/organisationer presenterar sin verksamhet. Medverkande är Svenska Turistföreningen, Stockholms Idrottsförbund, Stockholms läns Hembygdsförbund, Fritidsodlarnas Riksförbund, Missing People Sweden och Refugees Welcome Stockholm

- Paneldebatten kommer att ledas av Patrik Hadenius, chefredaktör för Forskning & Framsteg och Språktidningen

- En arkivarie funderar

- Summering av panelens erfarenheter och tankar om framtidens dokumentation

Anmälan görs till kansliet: info@foreningsarkiven.a.se

Välkommen!