Träffa en byggnadsantikvarie

Om du har frågor om ändringar av ditt hus finns Stadsmuseets byggnadsantikvarier på plats i läsesalen. Tegelbärare vid bygge. Fotograf okänd. 1895-1910. Stockholms Stadsmuseum
Öppettid
Ons 26 april 14:00-16:00

Varje vecka

Pris
Fritt inträde

Drop-in

Plats
Stadsarkivet

Kungsklippan 6

Om du har frågor om ändring, ombyggnad eller renovering av ditt hus finns Stadsmuseets byggnadsantikvarier på plats i läsesalen.