Debatten om Cityomvandlingen

Rivning i Klara 1957. Foto: Ehnemark, Jan. SvD. Stockholms Stadsmuseum.
Öppettid
Ons 3 maj kl. 13.00-13.45

Onsdagshistorier

Pris
Fritt inträde

Begränsat med platser (max 150 personer). Ingen föranmälan.

Plats
Stadsarkivet

Kungsklippan 6

Att Klara jämnades med marken för att göra plats åt det nya City väcker än idag starka känslor, trots att händelserna ligger ett halvt sekel tillbaka i tiden. Men hur gick debatten när omvandlingen pågick? Anders Sjöbrandt, Stockholms universitet.