Sjukhusskandalen 1936 och Lex Maria

Bevismaterial i rättegången som förorsakade Lex Maria. Stockholms stadsarkiv.
Öppettid
Ons 17 maj kl. 13

Onsdaghistorier

Pris
Fritt inträde

Begränsat med platser (max 150 personer). Ingen föranmälan.

Plats
Stadsarkivet

Kungsklippan 6

År 1936 avled fyra patienter på Maria sjukhus då de injicerats med desinfektionsmedel istället för med bedövningsmedel. Ärendet blev en rättssak som ledde fram till Lex Maria. Anna-Maria Tiberg Knutas, Stadsarkivet.

Lex Maria innebär att vårdgivaren har skyldighet att anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Idag sker anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Föreläsningen är en del av serien Onsdagshistorier – ett samarbete mellan Stadsarkivet och Stockholms universitet.