Kvinnorna i 1600-talsflottan

Sjöslaget vid Terheide 1653. Konstnär: Jan Abrahamsz, Beerstraten. Rijksmuseum i Amsterdam.
Öppettid
Ons 31 maj kl. 13.00-13.45

Onsdagshistorier

Pris
Fritt inträde

Begränsat med platser (max 150 personer). Ingen föranmälan.

Plats
Stadsarkivet

Kungsklippan 6

När Vasa bärgades påträffades kvarlevorna av två kvinnor. I arkiven skymtar flera kvinnliga örlogsfartygsresenärer fram. Möt några av de kvinnor som seglade ut med kronoskeppen. Mirja Arnshav, Vasamuseet.

Föreläsningen är en del av serien Onsdagshistorier – ett samarbete mellan Stadsarkivet och Stockholms universitet.