Blodbadet på Gustav Adolfs torg 1917

Hjalmar Branting går över Gustav Adolfs torg den kaotiska tisdagen 5 juni 1917. Foto: Malmström, Axel. Stockholms stadsarkiv.
Öppettid
Ons 7 juni kl. 13.00-13.45

Onsdagshistorier

Pris
Fritt inträde

Begränsat med platser (max 150 personer). Ingen föranmälan.

Plats
Stadsarkivet

Kungsklippan 6

När arbetare och polis drabbade samman mitt i Stockholm en junidag för 100 år sedan flöt blodet i rännstenen och temperaturen i den politiska kampens termometer nådde oanade höjder. Mats Hayen, Stadsarkivet.