Välstånd och armod bland finska inflyttare i Stockholm

Skandinavien i mitten av 1700-talet. Karta av J.B. Homan ca 1740. Stadsarkivet.
Öppettid
Onsdag 18 oktober

13.00–13.45

Onsdagshistorier

Pris
Fritt inträde

Begränsat med platser, (max 150 personer). Ingen föranmälan.

Plats
Stadsarkivet

Kungsklippan 6

Under 1600-talets stormaktstid växte Stockholm till en huvudstad av europeiska mått och inflyttare strömmade till staden. Många av de nya stockholmarna kom från den finländska delen av det svenska riket. Beatrice Moring, Helsingfors universitet

Föreläsningen är en del av serien Onsdagshistorier– ett samarbete mellan Stadsarkivet och Stockholms universitet