Att fostra ett folk

Skönviks lärarkår 1909. Fotograf okänd. Bilden är beskuren och originalet förvaras på Sundsvalls kommunarkiv.
Öppettid
Onsdag 13 december

13.00–13.45

Begränsat med platser, (max 150 personer). Ingen föranmälan.

Pris
Fritt inträde

Begränsat med platser, (max 150 personer). Ingen föranmälan.

Plats
Stadsarkivet

Kungsklippan 6

I 1800-talets folkskola skulle lärarna och lärarinnorna fostra svenskarna att bli läskunniga, arbetsamma och gudfruktiga. Den nya bildningsinstitutionen gav också folket redskap för att genomskåda och ifrågasätta den gällande ideologin. Christina Florin, Stockholms universitet

Föreläsningen är en del av serien Onsdagshistorier– ett samarbete mellan Stadsarkivet och Stockholms universitet.