Släktforskningens dag

Några av medlemmarna i familjen Asarnoj, boendes på Kocksgatan 26 år 1918. Överståthållarämbetet. Stadsarkivet.
Några av medlemmarna i familjen Asarnoj, boendes på Kocksgatan 26 år 1918. Överståthållarämbetet. Stadsarkivet.
Öppettid
Lördag 20 januari

11.00-14.00

(Stadsarkivet har öppet 10.00–15.00)

Arkivlördag

Pris
Fritt inträde

Begränsat med platser. Ingen föranmälan.

Plats
Stadsarkivet

Kungsklippan 6

En dag helt ägnad åt släktforskning. Vi hjälper dig med dina släktforskningsfrågor i läsesalen.

Dagens program

Kl. 11

Släktforska i Stockholm – möjligheter och svårigheter. Att släktforska i Stockholm skiljer sig jämfört med övriga landet. Den stora inflyttningen till staden har medfört att folkbokföringssystemen ser annorlunda ut. Här får du en kort introduktion till hur du hittar rätt bland stadens befolkning. Peter Salomonsson, Stadsarkivet

Kl. 13

Ryssar, sachsare, danskar och kosacker – Karl XII:s krigsfångar i Sverige. Hur var det att vara krigsfånge på1700-talet? Under det stora nordiska kriget togs drygt 12 000 krigsfångar i Sverige. Hur behandlades de, var bodde de och vilka arbeten fick de utföra? Håkan Henriksson, Arkivcentrum Örebro län.