Favorit i repris: Inspärrade och undangömda

Märta Söderberg på S:t Eriks sjukhus 1932. Foto: Okänd. Göteborgs universitetsbibliotek.
Öppettid
Torsdag 22 mars

17.30–18.30

Arkivkväll

Pris
Fritt inträde

Begränsat med platser. Ingen föranmälan.

Plats
Stadsarkivet

Kungsklippan 6

Möt Märta Söderberg och andra kvinnor som hamnade i den psykiatriska vården i 1900-talets Stockholm efter att de övergivits av sina män. Cecilia Swanström, Landstingsarkivet & Anna-Maria Tiberg Knutas, Stadsarkivet.

Kortintervju med Anna-Maria Tiberg Knutas, arkivarie

Vad kan vi förvänta oss av er föreläsning Inspärrade och undangömda? 

– Cecilia Swanström från Landstingsarkivet och jag kommer att berätta om tre olika kvinnor som varit intagna på flertalet olika sinnessjukhus och vårdanstalter runt om i länet och som blivit inspärrade mot sin vilja.

Vi kommer ju få höra om Märta Söderbergs liv, är hennes levnadsöde något unikt eller var detta en utbredd företeelse att kvinnor hamnade i den psykiatriska vården när de övergivits av sina män?

– Märta Söderberg blev diagnostiserad som sinnessjuk 1909, inte så långt efter att hon kommit på att hennes make Hjalmar hade en affär. Kanske blev hon psykiskt nedbruten, kanske var det hennes make som ville få ut skilsmässa utan att behöva betala underhåll till Märta och deras tre barn. Kom och lyssna så får ni höra. Om Märta, men också om Sigrid och Maria. Och om Tufvanskandalen. En stor skandal inom psykvården 1892.

Om man vill veta mer om det här ämnet, vart kan vända sig då? 

– Dels finns det en hel del litteratur att läsa i och som funkar som en bra ingång, exempelvis Märta och Hjalmar Söderberg, en äktenskapskatastrof av Johan Cullberg och Björn Sahlin, Den sårade divan av Karin Johannisson och Inspärrad - Röster från intagna på sinnessjukhus, fängelser och andra anstalter 1850-1992. Red. Roddy Nilsson och Maria Vallström. I KB:s pressklippssamlingar finns mycket skrivet i ämnet rörande personer som spärrats in på sinnessjukhus på alldeles för lösa grunder. Det var ett väl debatterat område i pressen kring förra sekelskiftet. Vad gäller arkiv så har både vi och Stockholms läns landstingsarkiv sjukhusarkiv. T.ex. finns Beckomberga och Långbro på Landstingsarkivet medan vi har Sankt Eriks sjukhus och Solna sjukhem (Tufvan).