Stockholmsfolk: Den samiska rättighetskämpen

Svartvitt fotografi på samiska aktivisten Elsa Laula Renberg cirka 1916.
Foto på aktivisten och rättighetskämpen Elsa Laula Renberg cirka 1916. Fotograf okänd, bild från Saemien Sijtes fotoarkiv. Wikimedia commons public domain.
Öppettid
Torsdag 18 oktober

17.30–18.30

Stockholmsfolk

Pris
Fritt inträde

Begränsat antal platser

Plats
Stadsarkivet

Kungsklippan 6

Elsa Laula var en samisk aktivist som kämpade hela sitt liv för samernas medborgerliga rättigheter. År 1904 utbildade hon sig till barnmorska i Stockholm. Samma år var hon med och bildade Lapparnes centralförbund för att organisera samer i Sverige. Föreläsare: Sofia Dahlquist, Stockholmskällan.