Spanska sjukan drabbar Stockholm

Volontärsjuksköterskor från American Red Cross arbetar med insjuknade människor under influensapandemin 1918 i Oakland, Kalifornien.
Volontärsjuksköterskor från American Red Cross arbetar med insjuknade människor under influensapandemin 1918 i Oakland, Kalifornien. Fotograf: Edward A. "DOc" Rogers. Bild från Wikimedia commons
Öppettid
Onsdag 24 oktober

13.00–13.45

Onsdagshistorier

Pris
Fritt inträde

Begränsat med platser, (max 150 personer). Ingen föranmälan.

Plats
Stadsarkivet

Kungsklippan 6

Under första världskrigets sista skälvande år drabbades världen av en fruktansvärd pandemi – Spanska sjukan spred sig över hela jorden. Hur yttrade sig sjukdomen i Stockholm och Sverige? Och hur hanterades krisen av myndigheter och människor? Föreläsare: Kettil Mannerheim, Stadsarkivet.

Föreläsningen är en del av serien Onsdagshistorier– ett samarbete mellan Stadsarkivet och Stockholms universitet.