Din amerikanska okända släkting

Människor som skördar med häst och vagn i Amerika år 1868.
Utsnitt av skördebild från Montana som visar svenskar i Amerika 1868. Fotograf okänd, bilden finns hos Nordiska museet (public domain).
Öppettid
Onsdag 12 december

13.00–13.45

Onsdagshistorier

Pris
Fritt inträde

Begränsat med platser, (max 150 personer). Ingen föranmälan.

Plats
Stadsarkivet

Kungsklippan 6

Folkrörelsen släktforskning engagerar idag miljoner människor. Sökandet skulle dock vara omöjligt utan arkiv, institutioner och nätverk. Inte minst när det gäller ättlingar till svenska emigranter i USA - det som Vilhelm Moberg kallade ”den okända släkten”. Föreläsare: Adam Hjorthén, Stockholms universitet och Free University of Berlin

Föreläsningen är en del av serien Onsdagshistorier– ett samarbete mellan Stadsarkivet och Stockholms universitet.

Nybyggare i Minnesota cirka 1880. Fotograf okänd, bild från Nordiska museet.