Dagboken som historisk källa

Bild: Porträtt av Carl Henric Robsahm. Miniatyrmålning på papper av Carl Isak Rylander, 1805. Nordiska museet.
Bild: Porträtt av Carl Henric Robsahm. Miniatyrmålning på papper av Carl Isak Rylander, 1805. Nordiska museet.
Öppettid
Lördag 24 februari

11.00-13.00

(Stadsarkivet har öppet 10.00–15.00)

Arkivlördag

Pris
Fritt inträde

Begränsat med platser. Ingen föranmälan.

Plats
Stadsarkivet

Kungsklippan 6

Denna arkivlördag öppnas pärmen till dagboken som historisk källa och levnadsskildring.

Dagens program

Kl. 11

Vackra dagboken. På Riksarkivet i Stockholm låg länge några remarkabla dagböcker undangömda i en gråbeige arkivbox. Skrivna på 1830-talet av Carl Henric Robsahm, ägare till Gribbylunds gård i Täby och en fastighet på Norrmalm i Stockholm, vittnar de om hur liv och vardag kunde te sig för en person i den framväxande medelklassen. En svunnen och snart 200 år gammal värld träder fram. Britt Liljewall, docent i historia.

Kl. 12

Fritiof Englunds dagbok. Fritiof Englund (1893-1964) är något av en Stockholms Forest Gump – han är med där det händer. I hans dagbok, som är bevarad på Stadsarkivet, kan vi läsa om både bondetåget 1914 och fredsdagen 1945. Men framför allt om hans eget liv, dess glädjeämnen och sorger. Och om kärleken till män, en hemlighet så stor att han som ung skriver med chiffer i sin egen dagbok. Frida Starck Lindfors, Stadsmuseet.