Arkivlördag: Släktforskningens dag

Utsnitt av bild på signalementsfotografier 1907-1911 från Kriminalavdelningen vid Översåthållarämbetet förpolisärenden 3 vid Stockholms stadsarkiv.
Utsnitt av bild på signalementsfotografier 1907-1911 från Kriminalavdelningen vid Översåthållarämbetet förpolisärenden 3 vid Stockholms stadsarkiv.
 • Öppettid

  Lördag 19 januari

  11.00 och 13.00

  (Stadsarkivet har öppet 10.00–15.00)

  Arkivlördag

 • Pris

  Fritt inträde

 • Plats

  Stadsarkivet

  Kungsklippan 6

På släktforskningens dag uppmärksammar vi fotografiet ur ett historiskt perspektiv. Dagen sker i samarbete med Storstockholms genealogiska förening. Läsesalen är som vanligt öppen kl. 10–15 med framtagning av arkivhandlingar till kl. 14.

Dagens program

Kl. 11 Stockholmspolisens signalementsfotografier

På 1870-talet började Stockholmspolisen fotografera häktade och straffade personer. Ficktjuvar, lösdrivare och prostituerade var några som hamnade på bild. Hur hjälpte fotografierna polisens arbete? Och vilka var människorna som fotograferades?

Peter Salomonsson, Stadsarkivet

Kl. 13 Bygdefotografen och vårt fotohistoriska arv

Fotografier från landsbygden har länge levt ett liv i skymundan. Bygdefotograferna saknade ateljé och att fotografera var ofta en bisyssla för dem. Vilken betydelse hade fotografen för bygden? Vad berättar alla dessa bilder och hur hjälper de oss att bättre förstå vår historia?

Björn Axel Johansson, fotohistoriker

Signalementskontorets fingeravtrycksrum 1914, Polismuseet i Stockholm
Signalementskontorets fingeravtrycksrum 1914, Polismuseet i Stockholm