Jag såg mordet på Axel von Fersen (ersätter tidigare föreläsning)

Öppettid
Onsdag 20 mars

13.00–13.45

Onsdagshistorier

Pris
Fritt inträde

Begränsat med platser, (max 150 personer). Ingen föranmälan.

Plats
Stadsarkivet

Kungsklippan 6

OBS: Ersätter "Profeterna som förpassades till Danviken och Barnhuset" som utgår på grund utav sjukdom. Albrecht de la Chapelle var en finländsk adelsman som den 20 juni 1810 åt middag på värdshuset Lyktan vid Riddarhustorget. Där blev han ögonvittne till en av de mest dramatiska händelserna i svensk historia - mordet på riksmarskalk Axel von Fersen. I en handskrift som fram till nu bara varit känd inom släkten de la Chapelle berättar han om vad han såg och upplevde i Stockholm den dagen. Mats Hayen, Stadsarkivet

Föreläsningen är en del av serien Onsdagshistorier – ett samarbete mellan Stadsarkivet och Stockholms universitet.